สถานการณ์น้ำ

สถานีโทรมาตร วัน เวลา
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ปริมาณน้ำฝน (มม.) ระดับน้ำเฝ้าระวัง
(ม.รทก.)
ระดับน้ำเตือนภัย
(ม.รทก.)
ระดับน้ำ(เหนือ)
ม.รทก.
ระดับน้ำ(ท้าย)
ม.รทก.
สถานการณ์
15 นาที รายชั่วโมง รายวัน ระดับน้ำ ฝน
ลุ่มน้ำตรังปะเหลียน
TTr1 ฝายวังอ้ายว่าว 21/10/2018 23:15:00 0.00 0.00 0.00 - - - - -
TTr2 อำเภอทุ่งสง 21/10/2018 23:15:00 0.00 0.00 0.00 - - - - -
TTr3 บ้านวังปราง 21/10/2018 23:15:00 0.00 0.00 18.50 0.00 0.00 0.00 -
TTr4 บ้านปากมูด 21/10/2018 23:15:00 0.00 0.00 41.50 0.00 0.00 -310.73 -
TTr5 อำเภอบางขัน 21/10/2018 23:15:00 0.00 0.00 53.50 - - - - -
TTr6 บ้านนิคม 21/10/2018 23:15:00 0.00 0.00 31.50 0.00 0.00 21.62 -
TTr7 อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว 21/10/2018 23:15:00 0.00 0.00 8.50 - - - - -
TX.56 บ้านท่าประดู่(X.56) 21/10/2018 23:15:00 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 -
TTr8 บ้านเขาหลัก 21/10/2018 23:15:00 0.00 0.00 0.00 - - - - -
TTr9 บ้านลำภูรา 21/10/2018 23:15:00 0.00 0.00 0.00 30.01 30.01 9.96 -
TTr10 วัดโคกกฐิน 21/10/2018 23:15:00 0.00 0.00 0.00 - - - - -
TTr11 บ้านต้นปรง 21/10/2018 23:15:00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 21.63 -
TX.234 วัดไพรสณฑ์(X.234) 21/10/2018 23:15:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.34 -
TTr12 ฝายคลองนางน้อย 21/10/2018 23:15:00 0.00 0.00 0.00 31.00 31.00 29.58 -
TX.230 บ้านท่าปราบ(X.230) 21/10/2018 23:37:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
TTr13 วัดคูหาวิไล 21/10/2018 23:37:00 0.00 0.00 0.00 - - - - -
TTr14 วัดนาเมืองเพชร 21/10/2018 23:15:00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 4.75 -
TTr15 อบต.โพรงจระเข้ 21/10/2018 23:15:00 0.00 0.00 0.00 - - - - -
TX.139B บ้านปากแครง 21/10/2018 23:37:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
TX.236 บ้านย่านตาขาว(X.236) 21/10/2018 23:15:00 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 1.43 -
TTr16 บ้านเกาะเคี่ยม 21/10/2018 23:15:00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 0.77 -

สัญลักษณ์
ระดับน้ำสถานการณ์ปริมาณฝน
ปรกติ
เฝ้าระวัง
เตือนภัย
ระบบสื่อสารขัดข้อง
© 2017 All rights reserved.