วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 17:12 น.
แจ้งเตือนภัย
พยากรณ์อากาศวันนี้

รายงานสรุปข้อมูลปัจจุบันของสถานีโทรมาตรในลุ่มน้ำตาปี ณ วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 17:13 น.
สถานีโทรมาตร วัน-เวลา
ปรับข้อมูลล่าสุด
ปริมาณฝน (มม.) ระดับ
เตือนภัย
(ม.รทก.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก.)
อัตราการไหล
( ม3/วินาที )
ความจุลำน้ำ
( % )
สถานการณ์
1 ชม. 24 ชม. ฝน ระดับน้ำ
ลุ่มน้ำตาปี
TTP01 บ้านต้นโพธิ์ (X.195)2015-12-25 15:000.750.0039.0036.77152.0075.17
TTP02 ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง2017-11-16 21:150.000.00----
TTP03 บ้านวังตลับ2017-11-16 21:150.000.0017.6314.5618.528.63
TTP04 ที่ว่าการอำเภอลำทับ2017-11-16 21:000.000.00----
TTP05 บ้านบางรูป (X.198)2017-10-10 11:150.000.0018.74-0.000.00
TTP06 วัดสองแพรก2017-11-16 21:000.000.00----
TTP07 โรงเรียนวัดบางสวรรค์2017-11-16 21:000.000.00----
TTP08 บ้านไทรขึง2017-11-16 20:450.000.0056.304.190.000.00
TTP09 บ้านย่านดินแดง (X.37A)2017-11-16 20:450.000.0010.7660.000.000.00
TTP10 ฝายคลองเทวดา2017-11-16 20:450.000.00----
TTP11 บ้านนาสาร (X.81)2017-11-16 21:000.000.0037.8230.980.000.00
TTP12 บ้านเคียนซา (X.217)2017-11-16 21:000.000.004.00-5.050.000.00
TTP13 บ้านต้นสะท้อน2017-11-16 21:150.000.0039.649.910.000.00
TTP14 โรงเรียนบ้านบางสาน2017-11-16 21:000.000.00----
TTP15 ที่ทำการอบต.คลองศก2017-11-16 21:150.000.00----
TTP16 วัดตาขุน (X.38A)2017-11-16 21:000.000.0016.173.2345.873.98
TTP17 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา2017-11-13 13:450.000.00----
TTP18 บ้านโพธิ์น้อย2017-11-16 21:000.000.0024.0616.370.000.00
TTP19 วัดจันทร์ประดิษฐาราม2017-11-16 21:000.000.005.76-0.36232.0018.65
TTP20 บ้านท่าขนอน (X.36)2016-05-24 20:307.000.0011.700.330.000.00
TTP21 สวนสาธารณะเกาะลำพู2017-11-16 21:000.000.001.611.36--

สัญลักษณ์
ระดับน้ำสถานกาณ์ปริมาณฝน
ปกติ
เฝ้าระวัง
เตือนภัย
ขัดข้องไม่เกิน 1 ชม.
ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน
ขัดข้องเกิน 3 วัน
*ระบบอยู่ในช่วงทดสอบและปรับแต่ง ข้อมูลยังไม่สามารถนำไปใช้ในการอ้างอิงได้
กรมชลประทาน
811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300
โทรศัพท์ 02-241-0020 ถึง 9