วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 20:57 น.
แจ้งเตือนภัย
พยากรณ์อากาศวันนี้

รายงานสรุปข้อมูลปัจจุบันของสถานีโทรมาตรในลุ่มน้ำตาปี ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 20:57 น.
สถานีโทรมาตร วัน-เวลา
ปรับข้อมูลล่าสุด
ปริมาณฝน (มม.) ระดับ
เตือนภัย
(ม.รทก.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก.)
อัตราการไหล
( ม3/วินาที )
ความจุลำน้ำ
( % )
สถานการณ์
1 ชม. 24 ชม. ฝน ระดับน้ำ
ลุ่มน้ำตาปี
TTP01 บ้านต้นโพธิ์ (X.195)2015-12-25 15:000.750.0039.0036.77152.0075.17
TTP02 ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง2018-07-16 20:450.000.00----
TTP03 บ้านวังตลับ2018-07-16 20:450.000.0017.635.570.000.00
TTP04 ที่ว่าการอำเภอลำทับ2018-07-16 20:450.000.00----
TTP05 บ้านบางรูป (X.198)2018-07-16 20:150.000.0018.74-0.000.00
TTP06 วัดสองแพรก2018-07-16 20:300.000.00----
TTP07 โรงเรียนวัดบางสวรรค์2018-07-16 20:450.000.00----
TTP08 บ้านไทรขึง2018-07-16 20:450.000.0056.3011.890.000.00
TTP09 บ้านย่านดินแดง (X.37A)2018-04-04 06:000.000.0010.7632.210.000.00
TTP10 ฝายคลองเทวดา2018-07-16 20:300.000.00----
TTP11 บ้านนาสาร (X.81)2018-06-18 00:150.000.0037.8231.848.026.65
TTP12 บ้านเคียนซา (X.217)2018-07-16 20:450.000.004.00-19.975.23
TTP13 บ้านต้นสะท้อน2018-07-16 20:450.000.2539.643.820.000.00
TTP14 โรงเรียนบ้านบางสาน2018-07-16 20:450.000.00----
TTP15 ที่ทำการอบต.คลองศก2018-07-16 20:450.003.75----
TTP16 วัดตาขุน (X.38A)2018-07-16 20:450.000.0016.176.12156.8713.60
TTP17 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา2018-07-16 20:300.000.00----
TTP18 บ้านโพธิ์น้อย2018-07-16 20:300.000.0024.0617.8961.758.47
TTP19 วัดจันทร์ประดิษฐาราม2018-07-16 20:450.000.005.761.02557.7044.83
TTP20 บ้านท่าขนอน (X.36)2018-07-16 20:450.000.2511.703.72234.8021.27
TTP21 สวนสาธารณะเกาะลำพู2018-07-16 20:450.000.001.61-0.57--

สัญลักษณ์
ระดับน้ำสถานกาณ์ปริมาณฝน
ปกติ
เฝ้าระวัง
เตือนภัย
ขัดข้องไม่เกิน 1 ชม.
ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน
ขัดข้องเกิน 3 วัน
*ระบบอยู่ในช่วงทดสอบและปรับแต่ง ข้อมูลยังไม่สามารถนำไปใช้ในการอ้างอิงได้
กรมชลประทาน
811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300
โทรศัพท์ 02-241-0020 ถึง 9