วันที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 23:46 น.
แจ้งเตือนภัย
พยากรณ์อากาศวันนี้

รายงานสรุปข้อมูลปัจจุบันของสถานีโทรมาตรในลุ่มน้ำตาปี ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 23:46 น.
สถานีโทรมาตร วัน-เวลา
ปรับข้อมูลล่าสุด
ปริมาณฝน (มม.) ระดับ
เตือนภัย
(ม.รทก.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก.)
อัตราการไหล
( ม3/วินาที )
ความจุลำน้ำ
( % )
สถานการณ์
1 ชม. 24 ชม. ฝน ระดับน้ำ
ลุ่มน้ำตาปี
TTP01 บ้านต้นโพธิ์ (X.195)2015-12-25 15:000.750.0039.0036.77152.0075.17
TTP02 ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง2018-10-21 23:300.000.00----
TTP03 บ้านวังตลับ2018-09-16 10:000.000.0017.636.090.000.00
TTP04 ที่ว่าการอำเภอลำทับ2018-10-21 23:300.000.00----
TTP05 บ้านบางรูป (X.198)2018-10-21 23:150.000.0018.74-0.000.00
TTP06 วัดสองแพรก2018-10-21 23:150.000.00----
TTP07 โรงเรียนวัดบางสวรรค์2018-10-21 23:300.003.75----
TTP08 บ้านไทรขึง2018-10-21 23:300.000.0056.3059.990.000.00
TTP09 บ้านย่านดินแดง (X.37A)2018-09-28 19:0050.5017.7510.7650.050.000.00
TTP10 ฝายคลองเทวดา2018-10-21 23:150.006.75----
TTP11 บ้านนาสาร (X.81)2018-06-18 00:150.000.0037.8231.848.026.65
TTP12 บ้านเคียนซา (X.217)2018-10-21 23:300.000.004.003.36367.2896.15
TTP13 บ้านต้นสะท้อน2018-10-21 23:300.251.5039.643.650.000.00
TTP14 โรงเรียนบ้านบางสาน2018-10-21 23:300.000.75----
TTP15 ที่ทำการอบต.คลองศก2018-10-21 23:300.000.00----
TTP16 วัดตาขุน (X.38A)2018-10-21 23:300.000.0016.176.04142.8712.38
TTP17 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา2018-07-19 12:300.000.00----
TTP18 บ้านโพธิ์น้อย2018-10-21 23:300.001.2524.0616.770.000.00
TTP19 วัดจันทร์ประดิษฐาราม2018-10-21 23:150.000.255.761.25588.8047.33
TTP20 บ้านท่าขนอน (X.36)2018-09-06 01:450.000.0011.705.21371.0033.61
TTP21 สวนสาธารณะเกาะลำพู2018-10-21 23:300.000.251.610.16--

สัญลักษณ์
ระดับน้ำสถานกาณ์ปริมาณฝน
ปกติ
เฝ้าระวัง
เตือนภัย
ขัดข้องไม่เกิน 1 ชม.
ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน
ขัดข้องเกิน 3 วัน
*ระบบอยู่ในช่วงทดสอบและปรับแต่ง ข้อมูลยังไม่สามารถนำไปใช้ในการอ้างอิงได้
กรมชลประทาน
811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300
โทรศัพท์ 02-241-0020 ถึง 9