วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 17:13 น.
แจ้งเตือนภัย
พยากรณ์อากาศวันนี้

รายงานสรุปผลการพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำตาปี สำหรับผู้บริหาร

การพยากรณ์ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 19:00 น. ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 19:00 น.

ปริมาณน้ำฝนวันนี้ (มม.)
รหัส ชื่อสถานี ปริมาณน้ำฝนวันนี้
(มม./วัน)
สถานการณ์ฝน
TTP01บ้านต้นโพธิ์ (X.195)0.75ปกติ
TTP02ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง0.00ปกติ
TTP03บ้านวังตลับ0.00ปกติ
TTP04ที่ว่าการอำเภอลำทับ0.00ปกติ
TTP05บ้านบางรูป (X.198)0.00ปกติ
TTP06วัดสองแพรก0.00ปกติ
TTP07โรงเรียนวัดบางสวรรค์0.00ปกติ
TTP08บ้านไทรขึง0.25ปกติ
TTP09บ้านย่านดินแดง (X.37A)0.00ปกติ
TTP10ฝายคลองเทวดา0.25ปกติ
TTP11บ้านนาสาร (X.81)0.25ปกติ
TTP12บ้านเคียนซา (X.217)0.00ปกติ
TTP13บ้านต้นสะท้อน0.25ปกติ
TTP14โรงเรียนบ้านบางสาน0.00ปกติ
TTP15ที่ทำการอบต.คลองศก2.00ปกติ
TTP16วัดตาขุน (X.38A)0.25ปกติ
TTP17โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา0.00ปกติ
TTP18บ้านโพธิ์น้อย1.25ปกติ
TTP19วัดจันทร์ประดิษฐาราม2.00ปกติ
TTP20บ้านท่าขนอน (X.36)66.00ปกติ
TTP21สวนสาธารณะเกาะลำพู7.25ปกติ
สถานี ลำน้ำ ระดับเตือนภัย
(ม.รทก.)
ระดับน้ำ (ม.รทก.) ผลการพยากรณ์
ย้อนหลัง
1 วัน
ปัจจุบัน พยากรณ์ล่วงหน้า สูงสุด วันที่ เวลา ระดับน้ำท่วม (ม.) ช่วงเวลา จาก ถึง
1 วัน 2 วัน 3 วัน
ลุ่มน้ำตาปี
TTP01 บ้านต้นโพธิ์ (X.195)แม่น้ำตาปี39.0035.1336.7735.1335.1335.1335.1312/10/17 19:00---
TTP03 บ้านวังตลับแม่น้ำตาปี17.6315.9914.5615.5815.5515.5215.6512/10/17 19:00---
TTP05 บ้านบางรูป (X.198)คลองสินปุน18.740.010.000.000.000.000.0112/10/17 19:00---
TTP08 บ้านไทรขึงคลองอิปัน56.301.704.191.241.241.241.2412/10/17 19:00---
TTP09 บ้านย่านดินแดง (X.37A)แม่น้ำตาปี10.767.3860.007.147.117.087.3612/10/17 19:00---
TTP11 บ้านนาสาร (X.81)คลองฉวาง37.8230.9830.9831.5531.5031.5331.6215/10/17 17:00---
TTP12 บ้านเคียนซา (X.217)แม่น้ำตาปี4.00-4.48-5.05-4.57-4.57-4.57-4.5612/10/17 22:00---
TTP13 บ้านต้นสะท้อนคลองลำพูน39.649.859.919.839.839.839.8312/10/17 19:00---
TTP16 วัดตาขุน (X.38A)แม่น้ำพุมดวง16.171.243.231.241.241.241.2412/10/17 19:00---
TTP18 บ้านโพธิ์น้อยคลองยัน24.0616.3716.3716.3716.3716.3716.3712/10/17 19:00---
TTP19 วัดจันทร์ประดิษฐารามแม่น้ำพุมดวง5.76-0.54-0.36-1.61-1.72-1.80-0.5912/10/17 20:00---
TTP20 บ้านท่าขนอน (X.36)แม่น้ำพุมดวง11.70-0.540.33-0.59-0.63-0.64-0.5412/10/17 19:00---
TTP21 สวนสาธารณะเกาะลำพูแม่น้ำตาปี1.610.141.360.310.11-0.210.5112/10/17 20:00---
*ระบบอยู่ในช่วงทดสอบและปรับแต่ง ข้อมูลยังไม่สามารถนำไปใช้ในการอ้างอิงได้
กรมชลประทาน
811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300
โทรศัพท์ 02-241-0020 ถึง 9