วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 00:40 น.
แจ้งเตือนภัย
พยากรณ์อากาศวันนี้
*ระบบอยู่ในช่วงทดสอบและปรับแต่ง ข้อมูลยังไม่สามารถนำไปใช้ในการอ้างอิงได้
กรมชลประทาน
811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300
โทรศัพท์ 02-241-0020 ถึง 9