วันที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 23:49 น.
แจ้งเตือนภัย
พยากรณ์อากาศวันนี้

รายละเอียดสถานีโทรมาตร

สถานีหลัก
สถานีหลักย่อย
สถานีโทรมาตร ลุ่มน้ำแม่น้ำตาปี
.
*ระบบอยู่ในช่วงทดสอบและปรับแต่ง ข้อมูลยังไม่สามารถนำไปใช้ในการอ้างอิงได้
กรมชลประทาน
811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300
โทรศัพท์ 02-241-0020 ถึง 9