วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 21:23 น.
แจ้งเตือนภัย
พยากรณ์อากาศวันนี้
  ข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ

  ความลึกน้ำท่วม (เมตร)
> 10
9.0 - 10.0
8.0 - 9.0
7.0 - 8.0
6.0 - 7.0
6.0 - 7.0
5.0 - 6.0
4.5 - 5.0
4.0 - 4.5
3.5 - 4.0
3.0 - 3.5
2.5 - 3.0
2.0 - 2.5
1.5 - 2.0
1.0 - 1.5
0.3 - 1.0
0.1 - 0.3
< 0.1

*ระบบอยู่ในช่วงทดสอบและปรับแต่ง ข้อมูลยังไม่สามารถนำไปใช้ในการอ้างอิงได้
กรมชลประทาน
811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300
โทรศัพท์ 02-241-0020 ถึง 9